Inkallningskurs (helg)

Skillnad på ljud/ord vid inkallning

Tänk på Belöningar/bemötande då hund kommer

Sitt stanna

Fångad: hund får lära sig fast vi fångar den inte alltid betyder att det roliga är slut

U-svängen: tryggare och säkrare att få hunden sitta vid din sida då hunden kommer på inkallning